Program

For Dutch, please scroll down.

//EN//

Program Master Fine Art at the Academy of Art and Design St. Joost.

The Master of Fine Art focuses on researching your own position as an artist, stressing its distinctive features, and researching the most suitable methodology. All students share an open studio at the academy as a starting point. The curriculum emphasizes extra-disciplinary thinking and collaborations, offers theoretical frameworks, and stimulates a reflective, critical attitude in relation to the art world and your personal oeuvre.

The study program is structured as follows:

  • orientation (one semester, half year)
  • research/ studyplan (two semester, total one year)
  • graduation (one semester, half year )

Next to the practice and theory program a General Academic Studies program is offered, in connection with the master courses of graphic design and photography.

Course duration

The Master of Fine Art is a full-time course, with an average of two contact days per week. About a half of all meetings take place outside the walls of the academy. The course is situated in Breda. Because of the character of our education in which group projects and your own practice as an artist determine the program of study classes are also scheduled in ‘s-Hertogenbosch.  It takes two years to complete, after which the certificate Master of Fine Art is awarded, provided the requirements set have been achieved. This MFA is officially acknowledged since 2007.

Advisors
Thomas Bakker, Marjolijn Dijkman, George Korsmit, Bas van den Hurk, Erik Hagoort, Miriam Bestebreurtje (coordinator).

Guest advisors have included: Pauline Burmann, Yaël Davids, Jeremiah Day, Carlijn Diesfeldt, Cees van Gelder, Kristof van Gestel, Maaike Gouwenberg, Frank Koolen, Rob van Kranenburg, Klaar van der Lippe, Laurent Malherbe, Saskia Monshouwer, Maria Pask, Arjan Reinders, Robbert Roos, Bart Rutten, Rob Scholte, Angela Serrino, Elly Stegeman, Frank Vande Veire, Roy Villevoye, Bart Witte, Bregje van Woensel.

Department coordinator
Miriam Bestebreurtje

Application
Do you want to apply for a master course? Click here.

Blog
To learn all about the current activities, symposia, given theory during your study or who is currently doing an MFA at AKV|St.Joost click here!

Accreditation by NVAO
All Master degrees of AKV|St.Joost are recognised bij NVAO (Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders).
To learn more about the international value of a Master degree check: http://nvao.com/home.html and http://www.nuffic.nl/international-students

//NL//

De studie master Beeldende Kunst is verdeeld in drie fasen:

  • oriëntatie (één semester, half jaar)
  • onderzoek (twee semesters, totaal een jaar)
  • afstudeer (één semester, half jaar )

In de oriëntatiefase wordt het studieplan opgesteld onder begeleiding van docenten en aan de hand van aanwijzingen. Het studieplan vormt de analyse van de eigen praktijk en de prognose op de nieuwe ontwikkelingen die vanuit het onderwijs kunnen worden gefaciliteerd. Aan het einde van de oriëntatie-fase is er een assessment waarin het studieplan wordt vastgesteld. Ook wordt de groep van begeleidende docenten voor elke student afzonderlijk benoemd.

In de onderzoeksfase, of de studieplantijd, werkt de student aan zowel het praktijkwerk als het theoretisch onderzoek, op z’n best in onderlinge samenhang. Tijdens deze fase zijn er verschillende publieke presentaties van het werk; het theoriedeel resulteert in een eindscriptie.

In de afstudeerfase wordt (nieuw) werk gepresenteerd en de scriptie op enigerlei wijze publiek gemaakt.

Gedurende de totale studie zijn er minstens vier presentaties, inclusief de eindpresentatie, op locaties buiten de Akademie. Die presentaties vinden plaats in musea, kunstenaarsinstellingen of in het kader festivals. Afgelopen jaren waren er zo tentoonstellingen en projecten in het SM’s – Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch, Lokaal 01 Antwerpen, het Version Festival in Chicago en PRO ARTE instituut te Sint-Petersburg.

In het programma van de masteropleiding wordt nadrukkelijk de theoretische ontwikkeling rondom het werk van de studenten aan de orde gesteld. In colleges en werkcolleges wordt ingegaan op meer theoretische aspecten van het kunstenaarschap. Behalve de eindscriptie die men schrijft en publiceert, zijn er door de studenten te verzorgen lezingen en presentaties op symposia en in kunstinstellingen.

De masteropleiding Beeldende Kunst is een actieve naar buiten gerichte opleiding die de studenten in staat stelt om de eigen positie in de kunstwereld te versterken, het eigen werk te consolideren en een nieuw netwerk te initiëren.

Naast het praktijk en theorie programma is er een General Academic Studies programma in samenwerking met de master opleidingen grafische vormgeving en fotografie.

Studieduur
De masteropleiding Autonome Beeldende Kunst is een fulltime opleiding,
met gemiddeld twee contactdagen per week. Ongeveer de helft van alle bijeenkomsten vindt plaats buiten de muren van de academie. De opleiding is gesitueerd in Den Bosch en Breda.

De duur van de opleiding is twee jaar waarna, indien aan de gestelde eisen is voldaan, het getuigschrift Masteropleiding Autonome Beeldende Kunst wordt uitgereikt. Sinds 2007 is deze opleiding erkend als masteropleiding.
Aanmelden? Click here.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s